Inicijativa za jačanje podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima


Dragi roditelji,

i dalje vas zasipavam informacijama oko inicijative jačanja podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima za rad s djecom s DM 1.

1. Dogovorena je i potvrđena edukacija: stvarno-vazno
Seminar “Djeca sa šećernom bolešću u odgojno – obrazovnim ustanovama” 18.10.2016. od 9.00. do14.00.sati
Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa, Donje Svetice 38, Zagreb
Razgovarao sam s AZOO oko ideje da se ubuduće prva edukacija održi već u kolovozu, a druga početkom drugog polugodišta.

2. Pripremljen je dopis koji će MZOS i AZOO/ASOO poslati svim DV, OŠ i SŠ s obavijesti o održavanju edukacije, pozivu na potpunom uključivanje djece s DM, poziv da škole obilježe Svjetski dana dijabetesa.

3. Imao sam sastanak s AZOO. Priča mobilnih timova ide dalje, i predstoji razrada njihovog funkcioniranja i sastava. Pripremit će se protokol i program rada mobilnog tima, nešto kao npr. Cilj: Optimalan predškolski odgoj i školovanje učenika s dijabetesom sukladno njihovim individualnim mogućnostima i potrebama. Zadaci: Pružanje stručne pomoći odgojiteljima, učiteljima i stručnim suradnicima, roditeljima i djeci/učenicima s dijabetesom. Načela suradnje: Mobilni tim uključuje se kada dječji vrtić/škola i roditelji suglasno odluče da bi zajedničko djelovanje sa članovima mobilnog tima doprinijelo umanjivanju teškoća oko pune integracije u odgojno-obrazovni proces te učinkovitijem i uspješnijem odgojno-obrazovnom procesu. Suradnja dječjeg vrtića, škole, roditelja i mobilnog tima temelji se na jednakopravnosti i dobrovoljnom pristanku svih sudionika suradnje. Članovi stručnog tima: itd.)
Sastav timova još treba precizirati, ali bit će suradnja zdravstva i obrazovanja te gdje je moguće uz uključivanje udruga.

4. Pokušat će se vidjeti ideja koja je u Sloveniji, o organizaciji natjecanja u OŠ o znanju o dijabetesu. Također, radit će se na jednom dopisu koji bi potpisao MZOS i koji bi bio u svakom KBC-u i bolnici u kojoj dolaze novo dijagnosticirana djeca, a koji bi roditelji odnjeli u DV i škole – u kojim će biti navedeno što sve sustav nudi, da se dijete integirara, itd.

Toliko od mene. Lp