prije nekog vremena sam pisala da smo u zadnja 3 mjeseca počeli imati problema s dobivanjem inzulina na recept jer su počeli brojati kapi. drugi problem je dobivanje tromjesečnih doznaka jer ih odbijaju dati tjedan dana ranije – također se gleda u sat! požalila sam se danas na Rebru dr. Krnić i rekla je da […]

Read More »

SVE ŠTO TREBA ZA DJEČJI DOPLATAK 1.             K O R I S N I C I   D O P L A T K A   Z A  D I J E C U   I  D J E C A   Z A   K O J U P R I P A D A   D O P L […]

Read More »

Pitanje iz prakse za one koji su upisali poreznu olakšicu. Jeste li imali slučaj tj dali se to može uopće – rješenje za rad na 4 sata je na mene a malac je na muževoj plaći – mogu li ja odnijeti da mi upišu olakšicu na njega ili bi malac baš morao biti na mene […]

Read More »

Prava djece oboljele od dijabetesa (potrošni materijal) Terapija putem pena: • 1 pen svake 3 godine • 300 igala za pen kvartalno • 625 lanceta kvartalno Terapija putem inzulinske pumpe: • 30 infuzijskih setova kvartalno • 30 spremnika za inzulin kvartalno • 1 navlaka za inzulinsku pumpu godišnje • 1 pojas za inzulinsku pumpu godišnje • 1 pakiranje baterija (4 baterije) kvartalno Za […]

Read More »

Prava roditelja  se ostvaruju kod institucija: • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (pravna služba) – rad s polovicom punog radnog vremena ili dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju – doplatak za njegu u iznosu pola bruto plaće/cijela plaća Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, broj 85/08., 110/08.,34/11., 54/13. i 152/14.) http://www.zakon.hr/z/214/Zakon-o-rodiljnim-i-roditeljskim-potporama • Hrvatski zavod za […]

Read More »