Prava djece oboljele od dijabetesa (potrošni materijal) Terapija putem pena: • 1 pen svake 3 godine • 300 igala za pen kvartalno • 625 lanceta kvartalno Terapija putem inzulinske pumpe: • 30 infuzijskih setova kvartalno • 30 spremnika za inzulin kvartalno • 1 navlaka za inzulinsku pumpu godišnje • 1 pojas za inzulinsku pumpu godišnje • 1 pakiranje baterija (4 baterije) kvartalno Za […]

Read More »