Prava djece

Prava djece oboljele od dijabetesa (potrošni materijal)
Terapija putem pena:
• 1 pen svake 3 godine
• 300 igala za pen kvartalno
• 625 lanceta kvartalno

Terapija putem inzulinske pumpe:
• 30 infuzijskih setova kvartalno
• 30 spremnika za inzulin kvartalno
• 1 navlaka za inzulinsku pumpu godišnje
• 1 pojas za inzulinsku pumpu godišnje
• 1 pakiranje baterija (4 baterije) kvartalno

Za sve:
• 625 trakica kvartalno
• 300 trakica za mjerenje ketona iz mokraće godišnje do 7 godina, od 7-18 godina 200 trakica godišnje ili 50 trakica za mjerenje ketona iz krvi godišnje
• alkohol 1 bočica mjesečno na recept
• vatice 1 pakiranje  mjesečno na recept
• 1 glukometar svakih 5 godina
• Glukagon po potrebi
• Glucerna 30 komada mjesečno (potrebna preporuka endokrinologa)

Napomena: Popis prava je napisan na osnovu ostvarenih prava roditelja ZDD-a.

Preneseno sa www.zadi.hr 19.09.2016