Prava roditelja

Prava roditelja  se ostvaruju kod institucija:
• Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (pravna služba)
– rad s polovicom punog radnog vremena ili dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju
– doplatak za njegu u iznosu pola bruto plaće/cijela plaća
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, broj 85/08., 110/08.,34/11., 54/13. i 152/14.)
http://www.zakon.hr/z/214/Zakon-o-rodiljnim-i-roditeljskim-potporama

• Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
– dječji dodatak u iznosu od 831 kn/mjesečno
Zakon o doplatku za djecu (NN 94/01., 138/06., 107/07., 61/11., 112/12., 82/15.)
http://www.zakon.hr/z/475/zakon-o-doplatku-za-djecu

• Centar za socijalni rad: Područni Centar za socijalni rad
– Invalidnina (max. 1250 kn/mjesečno, ovisi o imovinskom cenzusu)
– Ukoliko se ne ostvari pravo zbog imovinskog cenzusa ili nekih drugih razloga na invalidninu, onda se ostvaruje pravo na doplatak za pomoć i njegu od 350-500 kn/mjesečno.
Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14 članak 54.,55.,56.,57. i članak 60.)
http://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

• Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za socijalnu skrb, Nova Cesta 1, Zagreb
– Nakon ostvarenog prava kod Centra za socijalni rad, pomoć daje i grad Zagreb u iznosu od 100-200kn.

• Porezna uprava
– Olakšica na plaću roditelja u vrijednosti faktora 0,3 – 1.

• Pomoć za državne službenike
– Službenik ima pravo na financijsku pomoć u visini jedne proračunske osnovice
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_08_104_2352.html
članak 54.

Ostvarivanje pojedinih prava ovisi o imovinskom cenzusu, a pojedina se dobivaju neovisno o njemu. U Hrvatskoj postoje zakoni gore navedeni a ostvarena prava nažalost ovise o mnogim referentima

Preneseno sa www.zadi.hr 19.09.2016